Yükselen Koç Burcu Özellikleri

MAR 21-NİS 19

Yükselen Koç Burcu’ nun Tipi

Yükselen Koç burcu insanları genellikle orta boylu, atletik yapılı, iri kafa­lıdırlar. Kol ve bacakları güçlüdür. Saçları kızıl kahve veya siyah, dalgalı ve kalın telli olup, yüzleri uzunca, bazen de köşeli, yüz hatlarıysa keskindir. Ciltleri buğday rengi veya esmer olabilir, sağlıklı bir cilde sahiptirler. Göz­leri dikkat çekecek kadar güzel, etkileyici bakışları vardır. Genellikle yüz­de veya başta bir yara izi bulunur. Mars’ın 1. evde yer alması bu olasılığı artırır. Karınlarında bir işaret ve göğüslerinde de bir ben vardır.

Yükselen Koç Burcu’ nun Kişiliği

Yükselen Koç burcu insanları çok hareketli ve enerjiktirler. Tembellikten hoşlanmaz, parayı çalışarak kazanmayı isterler. Yalan söylemez, söyleyen­lerden de nefret ederler. Merttirler, hiç kimseyi arkadan vurmaz, geçer kar­şılarına konuşurlar, ikiyüzlü insanlardan hoşlanamazlar. Cesur ve atılgan yapıları önlerine çıkan engelleri görmelerini zorlaştırabilir ve aceleci dav­ranabilirler. Heyecanlı, zeki ve çabuk öğrenen kişilerdir. Özgürlüklerine çok düşkün oldukları için engellenmekten hoşlanmaz, daima en önde ol­mak ister, hatta kendilerinden önde olan insanları kıskanırlar. İstediklerin­de ikili ilişkilerde sevecen olmayı becerir, karşılarındaki kişiyi mutlu eder­ler. Ateşli konuşmalar yapar, tartışmalara girmekten çekinmezler. Çok ça­buk öfkelenir ama kin tutmazlar. Yapılan haksızlıklara dayanamaz ve karşı çıkarlar. Çocukken çok yaramaz olur, gençliklerini hareketli geçirir ve yaş­landıkça sakinleşirler. Ruhları reformist yapılıdır, eski ve geleneksel olan şeyleri yıkmaya ve yeni ve modern şeyler yapmaya çalışırlar. Sır saklama­sını bilirler.

Koç Burcu Yükseleni Hayat Akışı

Kaderin önlerine çıkardığı engellerle yılmadan savaşarak sonunda başarıya ulaşırlar. Orta yaşlarında birçok sorun ve sıkıntıyla karşılaşma durumları vardır. Doğdukları yerden uzak yerlerde daha başarılı olurlar. Herkese iyi­lik eder, karşılığında gizli düşmanlık ve kötülük görürler. Koç yükselen ki­şiler gençliklerinde eli açık, savurganca davranır, yaşları ilerledikçe para­nın değerini anlar ve tutumlu olmaya çalışırlar. Yakın çevrelerinde bulunan kişilere ve kardeşlerine yardım etmeye çalışır, kız kardeşleriyle anlaşamaz zarar görür, erkek kardeşleriyle daha iyi anlaşırlar. Evlerini sık sık değiş­tirme olasılığı vardır. Yuvalarına düşkün, rahat ve düzenli bir ortamda ya­şamak için çalışan kişilerdir. Aile büyükleri onlar için çok önemlidir (Bü­yükanne, büyükbaba gibi). Babalarıyla ya anlaşamaz ya da erken yaşta ba­balarını kaybederler.

Çocuklarını çok sever, iyi anne veya baba olmaya ça­lışırlar. Yaptıkları işin en iyisini yapmayı ister ve planlamalarını kendileri yaparlar. Verimli, çalışkan, ne istediğini bilen ve tutkuyla çalışan kişiler­dir. Sportif aktivitelerden çok hoşlanırlar. Sağlıkları genellikle iyidir, kolay kolay hastalanmazlar. Sağlık sorunları çoğunlukla sindirim ve boşaltım or­ganlarıyla ilgilidir, sık sık baş ağrılarından da şikâyet ederler. Yaşantılarını biriyle paylaşmak ihtiyacı duydukları için erken evlenebilirler. Erken yapı­lan evlilik boşanmayla sonuçlanabilir. Sık sık eşleriyle tartışır ve eşlerini susturmaya çalışırlar. Evlilikte kıskançlık sorun yaratabilir. Birden fazla aşk ilişkisi yaşar, aşk konusunda havai davranırlar. Genellikle para ve malla ilgili sorunları karşı cinsle ilgili olacaktır.

Koç Burcu Yükseleni Yaşantısı

Çok seyahat ederler. Bu seyahatler işle ilgili olabileceği gibi, bazı sorunlardan kaçmak için de ola­bilir. Dini inançlarına bağlı olmalarına karşın, yeni düşünce ve fikirler ka­falarını meşgul eder. Sorumluluk sahibi olmaları, plan yapma yetenekleri, dayanma güçleri sayesinde iş hayatında başarılı olur ve yüksek mevkide bulunan kişilerden yardım görürler. Spor, tıp ve askeri mesleklerde başarı­lı olma şansları fazladır. Arkadaş seçimine özen gösterir, bir kişiye bağlı kalmaktan hoşlanmaz, geniş arkadaş ve dost çevresi edinirler. Grup çalış­malarında lider olmak ister, gençlerle daha iyi anlaşırlar. Yalnız kalıp ken­dilerini dinlemeye ihtiyaçları olduğu halde bunu başaramazlar.

Bilinçaltlarındaki karmaşık duygular nedeniyle rahatsız olurlar. Sıkıntılı anlarında ye­ni planlar ve hayaller kurarak rahatlarlar. Acele verdikleri kararlar ve ace­leyle yaptıkları işlerden zarar ederler. Hayatlarında başarılı olabilmeleri için sabırlı olmayı öğrenmeleri gerekiyor.

https://www.neburcu.com/wp-content/uploads/2020/12/planets_footer-2.png

Takip Et