Yükselen Burç Özellikleri

Yükselen burç nedir? Yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burç özellikleri, uyumu nasıldır?

Yükselen Burç Özellikleri Nelerdir?

Yükselen burç nedir sorusunu merak edenler için: Her insan doğduğu anda o günün tarihine göre Güneş’in bulunduğu burç, o kişinin öz burcudur. Gökküre çevremizde 24 saatte bir devir yapar. Yak­laşık olarak iki saatte 30 derece, yani bir burç, doğudan batıya doğru iler­ler.

Doğum anında doğu ufkunda yükselen bir burç vardır. Kişi dünyaya ge­lip ilk nefes aldığında doğu ufkunda bulunan burç o kişinin yükselen bur­cu olarak kabul edilir. Yükselen burcun bilinmesi için kişinin doğum saa­tinin, doğduğu boylamın ve enlemin bilinmesi gerekir. Boylamlara göre ortaya çıkan saat farkları çok önemlidir. Aynı saatte, aynı günde ama farklı boylam dereceleri olan yerlerde doğan kişilerin yükselen burçları da fark­lı olacaktır. Doğum saati ne derece hatalıysa, yükselen burç ve evlerin ko­numları da o derece de hatalı olacak ve yaşanılan olaylar doğru yorumlanamayacaktır. Yükselen burç en az insanın öz burcu kadar etkilidir, yaşa­nılan olayları ve kişiliği etkiler. Hatta hayatın ikinci yarısında öz burçtan daha fazla etkili olduğu düşünülmektedir. Kişi hayatının ikinci yarısında yükselen burcunun özelliklerini daha fazla taşımakta ve ona göre davran­maktadır. İnsanların yaşlandıkça kişiliklerinin değişmesinin nedeni budur.

Koç

MAR 21-NİS 19

Boğa

NİS 20-MAY 20

İkizler

MAY 21-HAZ 20

Yengeç

HAZ 21-TEM 22

Aslan

TEM 23-AĞU 22

Başak

AĞU 23-EYL 22

Terazi

EYL 23-EKİ 22

Akrep

EKİ 23-KAS 21

Yay

KAS 22-ARA 21

Oğlak

ARA 22-OCA 19

Kova

OCA 20-ŞUB 18

Balık

ŞUB 19-MAR 20

Yükselen Burç Özelliklerinin Fiziksel Etkileri Nelerdir?

Yükselen burç fiziksel görünümünüzü ve dışarıya yansıttığınız duygu, düşünce ve tavırlarınızın belirleyicisi olduğu gibi yaşanılan olayların da başlangıç noktasıdır. Doğum anında içinde Ay’ın bulunduğu burç duygu dünyanızı, Güneş’inizin bulunduğu burç da kişiliğinizi yansıtır.Yükselen burç bilinmeden bir haritanın yorumlanması doğru olamaya­caktır. Yükselen burç doğum haritasında birinci evdeki burçtur. Diğer ev ve burçlar da buna göre sıralanırlar. Evlerin yerleştirilmesi için “Dalton’s Table of Houses” isimli ev tablolarını gösteren kitaptan yararlanmanız gereki­yor. Evlerin kapsadığı dilimler dünyanın çeşitli yerlerinde farklıdır. Bütün evler eşit değildir. Başlangıç ve bitiş noktaları farklı derecelerde olabilir.

Yükselen Burçlar Nasıl Hesaplanır?

Doğru ev tablosunu yerleştirebilmek içinde doğum yerinin enlem derece­sini bilmek şarttır. Yükselen burç ASC noktası olarak kabul edilir, doğu­mun gerçekleştiği enlem ve boylam derecesine göre evler horoskopa yer­leştirilir.

Bu durumda yükselen burç bilinmeden bu işlem yapılamaz. Bu neden­le yorumlanan doğum haritalarında saatin ve yerin önemi büyüktür. Bunu bir örnekle açıklayalım: 3 Nisan’da gece saat 02.15’de İstanbul’da doğan bir kişiyle, yine 3 Nisan’da gece 02.15’de Erzurum’da doğan bir kişinin yükselenlerini hesap edelim. Hesaplamayı yaptığımızda Erzurum’da doğan kişinin yükselenini Kova olarak bulurken, İstanbul’da doğan kişinin yük­selenini Oğlak olarak buluruz. Bunun nedeni aradaki saat farkıdır.

Yükselen Burçlar Hesaplarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İstanbul ile başlangıç meridyeninin geçtiği Greenwich arasında 2 sa­at fark vardır. Size sunduğumuz arka sayfalardaki yükselen burç tabloları İstanbul’a göre düzenlenmiştir. Sunulan cetvellerde doğum gününüzle, doğum saatinizin kesiştiği noktada belirtilen burç, sizin yükselen burcunu­zu ve derecesini gösterecektir. Doğum yeriniz İstanbul’un doğusundaysa aradaki saat farkını doğum saatinize ekleyerek, İstanbul’un batısında doğmuşsanız aradaki saat farkını doğum saatinizden çıkararak astrolojik do­ğum saatinizi bulmuş olursunuz. İstanbul ile diğer iller arasındaki saat farkları arka sayfalarda yer alan 1. tabloda size sunulmuştur. En doğrusu bir atlas yardımıyla doğduğunuz boylam (meridyen) ile İstanbul’un bulun­muş olduğu boylam arasındaki farkı hesap edilmelidir. Her boylam arasın­da 4 dakikalık zaman farkı olduğunu düşünerek bulduğunuz değeri 4’le çarpmalı, bulduğunuz zaman farkını doğuda iseniz doğum saatinize ekle­meli, batıda iseniz doğum saatinizden çıkarmalısınız.Cetvellerde verilen yükselen burç dereceleri İstanbul ve aynı enlem­deki (paraleldeki) doğum yerleri için geçerlidir. Kişinin doğum yeri İstan­bul’dan kuzeydeyse, yükselen burç derecesinden her enlem için 2 derece çıkarmanız, eğer güneydeyse her enlem için 2 derece eklemeniz gereke­cektir.

Doğduğunuz saatte yaz saati uygulanmışsa doğum saatinizden 1 saat çıkarmanız ve hesaplamalarınızda bunu da dikkate almanız gerekiyor. Tür­kiye’de uygulanan yaz saatleri arka sayfalarda yer alan 2. tabloda size su­nulmuştur.

https://www.neburcu.com/wp-content/uploads/2020/12/planets_footer-2.png

Takip Et