Yay Burcu Genel Özellikleri

KAS 22-ARA 21
https://www.neburcu.com/wp-content/uploads/2019/12/koc-burcu_yay-burcu-uyumu-e1577026261208.jpg
YAY BURCU ÖZELLİKLERİ

Yay burcunun olumlu özellikleri: Açık fikirli, iyimser, çevresine karşı veri­ci, dürüst, bilgili, inançları güçlü, özgürlük yanlısı, etkileyici ve uyumlu

Yay burcunun olumsuz özellikleri: Değişken, rahat, muhalif, konuşkan, kendi isteklerine düşkün, abartı ve gösterişi seven, hilekâr, çabuk tepki veren, sabırsız, düzensiz, aşırı uçlarda

Yay burcu neşeli, özgür ruhlu, inançlı, bilgili, iyimser ve cömert insan­ların burcudur. Yay insanıysanız entelektüel, iletişim kurmakta becerikli, çabuk düşünüp çabuk hareket eden, bilgiye ve sevgiye önem veren birisi­niz. Bilgiyi kitaplardan edinebileceğiniz gibi, gezip görme yoluyla da öğ­renebilirsiniz. Sizler saf, temiz, meraklı, yalnızlıktan hoşlanmayan, seve­cen, eli açık kişilersiniz. Bu yönünüzden dolayı çabuk kandırılırsınız. Yalan söylemeyi sevmez, bu yüzden de dokuz köyden kovulursunuz. Sıcakkanlı, ateşli, çabuk öfkelenen biri olmanıza karşın kötülük düşünmezsiniz. Çev­renizde gelişen olayları dikkatle izler, merakınızı gidermek için incelersi­niz. Neşeli ve mutlu görünüşü olan, yuvarlanan taş gibisiniz. Gergin ve huzursuz yapınız sizi devamlı arayış içine iter. Sizler şanslı insanlarsınız. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirir, akılcı davranır ve kendinizi di­sipline etmeyi becerirseniz istediğiniz konuma gelebilirsiniz.

Yalnız başa­rı için disiplin ve sabır şarttır. Konuşmalarınız akıcı ve çekicidir. Bu özelli­ğiniz eğitim ve öğretim dallarında başarılı olmanıza yardım eder. Riskli iş­lere girişmekten korkmaz, macera peşinde koşar, hatalarınızdan da ders alırsınız. Haksızlıklara tahammül edemez, haksızlığa uğrayanları da şiddet­le savunursunuz. Havai yaradılışınızın etkisiyle aşk peşinde koşar, daldan dala konarsınız. Anlama kabiliyetiniz gelişmiştir. İşlek bir zekaya sahipsi­niz. Başarısızlığınızın temel nedeni disiplinsizliğiniz ve çabuk sıkılmanızdır. Parlak zekanız sayesinde işleri kısa yoldan halletmeye çalışırken hileli yol­lara da başvurabilirsiniz. Her gün aynı işi yapmak sizi sıkar. Bir yere, bir işe bağlı kalmaktan hoşlanmaz, hep yenilik peşinde koşar, başladığınız işi bitirmekte zorlanırsınız. Bu huyunuz nedeniyle zamanınızı ve enerjinizi bo­şa harcarsınız. Kavgacı birisi değilsiniz ama hakkınızı aramasını da iyi bi­lirsiniz. Sosyal faaliyetlerde ve toplantılarda aranan kişisiniz. Vücudunu­zun en çekici yeri bacaklarınız, kalçalarınız ve etkin bakışlarınızdır.

OĞLAK BURCU GÜNEŞ

Güneş’iniz 0-10 derece arasında olan Yay ise Jüpiter etkisinde, inanç­ları güçlü, iletişim kurmakta becerikli, konuşma ve yabancı dillere karşı yeteneği olan, iyimser ve hayat dolu birisiniz. Zorluklar karşısında yılmaz, ayrıntılarla ilgilenmezsiniz. Bir yere, bir işe bağlı kalmaksa sizi sıkar.

Güneş’iniz 10-20 derece arasında olan Yay ise Mars etkisinde cesur, atılgan, heyecanı ve serüveni seven birisiniz. İnançlarınızı fanatik bir şekil­de savunur, özgürlüğünüzden vazgeçmezsiniz. Zorluklar karşısında yılmaz ve var gücünüzle savaşırsınız.

Güneş’iniz 20-30 derece arasında olan Yay ise Güneş kendine güvenen, kararlı, iyimser, kendini iyi şeylere layık gören, gösteriş düşkünü biri olur­sunuz. Politik, dinsel ve eğitsel konularda inançlarınızı başkalarına kolay­lıkla empoze edebilirsiniz. İdealleri olan, yükselme şansına sahip birisiniz

OĞLAK BURCU VE PARA

Para denince akla gelen burçlarda biri de sizin burcunuzdur. Yalnız siz bilgiye, düşüncelere ve deneyime paradan daha çok önem verirsiniz. Para size zaten kendiliğinden gelir. Yıldızınız neşe, bolluk ve zenginlik temsil­cisi Jüpiter bu konuda şansınızı açıyor. Para konusunda karşınıza çıkan fır­satlardan yararlanmasını bilirseniz zamanla büyük varlık sahibi olmanız iş­ten bile değildir. Cömertliğiniz, savurganca para harcamanıza neden olabi­lir. Üstelik bu tutumunuz çevrenizde bulunanlar tarafından da istismar edi­lecektir. Bu konuda dikkatli olmalı, her yüzünüze güleni dost sanmamalı ve her yardıma ihtiyacı olanın peşinden de koşmamalısınız. Genellikle pa­ranızı giyim kuşama, gezi ve eğlencelere, arkadaş ve sosyal ilişkilerinize harcarsınız. Sevdiğiniz insanlara ve dostlarınıza karşı cömert davranır, ihti­yaçları olduğunda para yardımında bulunursunuz. Eğlence ve zevk düş­künlüğü parasal kayıplara neden olabilir. Kumar türü şans oyunlarından uzak durmalısınız. Sizce önemli olan hayallerinizi gerçekleştireceğiniz olanaklara sahip olmak ve özgürce hareket etmektir. Parayı kazanmak için her şeyden önce sabırlı çalışmayı, işinizde sebat etmeyi öğrenmeniz gere­kiyor. Bunu başardıktan sonra şansınız size yardım edecektir. Siz çift kıs­metli insanlardansınız. Her şey size çift çift gelir. Kısaca siz şansınız ve ça­lışkanlığınız sayesinde parayı kazanırsınız ama zengin olmak istiyorsanız parayı tutmasını öğrenmelisiniz

OĞLAK BURCU VE AİLE

Sizler ailenizi çok sever, haklarınıza saygı duydukları müddetçe uyum­lu ilişkiler içinde yaşarsınız. Anne ve babanız tarafından çok sevilir, onlar­la iyi anlaşırsınız. Yalnız aileniz baskıcı, kısıtlayıcı bir tutum içindeyse on­lara karşı koyarak durumu düzeltmeye çalışır, olmazsa isyan edersiniz. Ai­lenize karşı sevgi ve ilginizi gösterir, aynı şeyi onlardan da beklersiniz. Ev içinde hareketli, neşeli konuşur, değişik şeylerle ilgilenir, herkesin sevgi ve beğenisini kazanmaya çalışırsınız. Eve geliş gidiş saatlerinde özgür ol­mak ister, hesap sorulmasından hoşlanmazsınız. Arkadaşlık ve dostlukları­nız sizin için önemlidir, sınır koyulmasını istemezsiniz. Evlendiğinizde iyi bir anne ve baba olur, ailenizden uzaklaşır ve kendi evinizde özgürce ya­şarsınız. Çocuklarınızın eğitimine çok önem verecek, onlarla sevgi ve şef­kat dolu ilişkiler içinde olacaksınız. Yenilikler peşinde koşmanız bir yere bağlanmanıza engel olabilir. Doğduğunuz yerden çok uzaklara yerleşebi­lirsiniz. Hayalinizdeki ev büyük ve gösterişli, her türlü konforun bulundu­ğu bir yerdir. Siz bu evi arkadaş ve dostlarınız ağırlamak, özgür ve rahat olmak için istersiniz.

OĞLAK BURCU VE SAĞLIK

Sizler hareketli, enerjik, neşeli ve hayat dolu insanlarsınız. Burcunuz kalçalar, basenler, uyluk kemiği ve karaciğeri temsil eder. Siyatik siniriy­le de ilgisi vardır. Güçlü vücudunuz vardır ama vücudunuzdaki kasları ve eklemleri spor yaparak güçlendirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde zamanla hareket etmeniz güçleşebilir. Yaşınız ilerledikçe romatizma ağrılarından şi­kâyet edebilirsiniz. Hareketli oluşunuz kilo almanıza engel olacaktır ama

OĞLAK BURCU ARKADAŞLIK

Hareketli, sempatik, neşeli, uyumlu aranılan bir dost ve arkadaşsınız. İletişim kurmakta başarılı olduğunuz için çok sayıda arkadaşınız olacaktır. Zihinsel ve duygusal canlılığınızı korumak için sosyal çevreye ihtiyaç du­yuyor, etrafınızda hep birilerinin olmasını istiyorsunuz. Arkadaşlarınızla bir arada bulunmaktan, onlarla fikir alış-verişi yapmaktan, değişik konular­dan bahsedip yeni şeyler öğrenmekten büyük zevk alırsınız. Arayış içinde olduğunuz için arkadaş ilişkilerinde bir kişiye veya bir gruba bağlı kal­maktan hoşlanmazsınız. Arkadaş ve dostlarınıza karşı verici davranır, onla­rın sorunlarıyla ilgilenir, tutmaya niyetli olmadığınız boş sözler verirsiniz. Cömertliğiniz arkadaşlarınız tarafından istismar edilebilir. İyilik dolu yüre­ğinizle bilerek hiç kimseye kötülük yapmaz, kimse hakkında kötü düşün­mez, düşünenleri de kınarsınız. Herkesi kendiniz gibi sandığınız için yanı­lır, farkında olmadan arkadaşlarınız tarafından kullanılır veya kandırılırsınız. Bunu anladığınızda geç kalmış olur ve ilginizi başka yöne çevirirsiniz. Boşboğazlığınız ve konuşmalarınız nedeniyle ara sıra başınız derde girer. Arkadaşlarınızı en üst seviyeden kişiler arasından seçebileceğiniz gibi, sı­radan insanlarla da arkadaş olabilirsiniz.

https://www.neburcu.com/wp-content/uploads/2020/12/planets_footer-2.png

Takip Et