Oğlak Burcu Genel Özellikleri

ARA 22-OCAK 19
https://www.neburcu.com/wp-content/uploads/2019/12/oglak-burcu-yay-burcu-uyumu-e1577024446933.jpg
OĞLAK BURCU ÖZELLİKLERİ

Oğlak burcunun olumlu özellikleri: Dikkatli, önlemci, sorumluluk sahibi, titiz, dakik, çalışkan, dayanıklı, geleneksel değerlere önem veren, güvenilir, sabırlı, disiplinli

Oğlak burcunun olumsuz özellikleri: Hırslı, egoist, otoriter, inatçı, çekin­gen, kesin tavırlı, maddi değerlere önem veren, karamsar Girdiği gruplar: Toprak, negatif, pasif, öncü Burcun simgesi: Balık kuyruklu bir Oğlak

Siz Oğlak’lar otoriter, kuralcı, idealist, sabırlı, çalışkan, kararlı, sorum­luluk duygusu güçlü kişilersiniz. Ciddi ve karamsar, depresyona yatkın ya­pınız vardır. Burçlar kuşağının en çalışkan tipi olup, mevki ve para peşin­de koşarsınız. Güçlükler gözünüzü yıldırmaz. Zor şartlar altında yaşayabi­lir, çok az şeyle yetinebilir, güçlüklere dayanabilirsiniz. Her zaman her şe­yin mükemmelini arar, iş konusunda yapılan yanlışları affetmezsiniz. Mad­di değerlere önem verir, somut ve elle tutulur şeylerle uğraşır, kendi dene­yimlerinize güvenirsiniz. Savurganca harcamalardan hoşlanmaz, paranızı biriktirir, emlak türü şeylere yatırım yapar ve geleceğinizi garantiye alırsı­nız. Güven içinde olmak sizin için çok önemlidir.

Kendi işinizi kendiniz yapar, hiç kimseye minnet duymak istemezsiniz. İş konusunda yarışmacı davranır ve en önde olmayı istersiniz. İyi bir iş adamı ve iş kadını olursu­nuz. En belirgin özelliğiniz güvenilir ve dürüst biri olmanızdır. Açık, net ve kesin tavırlarınızla hareket eder, aklınızın yatmadığı işlere girişmezsiniz. Yeni düşüncelere aldırış etmez, yenilik karşısında çekimser kalır, eski yön­temlerden vazgeçmezsiniz. Sahip olduğunuz her şeyin değerini iyi bilir, sahiplenir ve korursunuz. Geleneksel değerlere önem verir ve eskiyi unut­mazsınız. Ailenize ve dostlarınıza bağlı birisiniz. Olaylar karşısında duygu­sal davranmaz, mantığınızla hareket edersiniz. Sabit düşünceleriniz vardır, bildiğinizden şaşmazsınız.

Prensiplerinizden kesinlikle taviz vermez, oto­riter davranırsınız. Bulunduğunuz ortamda herkesi yönetmeye çalışır ve tek egemen güç olmayı istersiniz. Olaylar ve düşünceler karşısında biraz daha esnek olmanız ilişkilerinizi kolaylaştıracak ve sizi başarıya götürecektir. Mesleğinizde güvenilir adımlarla yavaş ilerler, böylelikle daha sağlam ve iyi bir yere geleceğinize inanırsınız. Enerjinizin çoğunu işiniz için harcar ve yaşamın diğer yönlerini es geçersiniz. Çabuk öğrenmeseniz de öğren­diklerinizi unutmaz ve çok iyi plan yaparsınız. Her konuda önlemci davra­nır ve her şeyin alternatifini hazırlarsınız.

OĞLAK BURCU GÜNEŞ

Güneş’iniz 0-10 derece arasında olan Oğlak ise Satürn etkisinde, mad­di değerlere önem veren, fırsatları iyi değerlendiren, otoriter, mevki ve pa­ra için çalışan birisiniz. Yönetme yeteneği gelişmiştir, iyi plan yapar ve karar verir, çabuk harekete geçersiniz. Sonu belli olmayan projeler peşin­de koşmazsınız.

Güneş’iniz 10-20 derece arasında olan Oğlak ise Venüs etkisinde, gü­ven ve mevki için para sahibi olmak ister, maddi değerlere önem verirsi­niz. Parayı genellikle ortak çalışmalardan ve evlilik yoluyla kazanır, iyi ve kaliteli şeylere sahip olmak istersiniz. Sahip olduğunuz şeylerin değerini iyi bilir ve geleceğiniz için birikim yaparsınız.

Güneş’iniz 20-30 derece arasında olan Oğlak ise Merkür etkisinde, pratik zeka sahibi, ayrıntılara önem veren, maddi ve ruhsal yönden güven içinde ol­mak için çalışan birisiniz. Planlı, çalışkan, iyi bir yöneticisiniz. Giyiminize ve dış görünüşünüze önem verir, her şeyin yerli yerinde olmasını istersiniz.

OĞLAK BURCU VE PARA

Madde ve maddi güven sizin için çok önemlidir. Paranın hayatınızda önemli bir yeri vardır. Para denildiğinde akan sular durur. Küçük yaşları­nızda çok yokluk içinde büyümüş olabilirsiniz. Yaşamınızın ilk yarısı mü­cadele içinde geçecektir. Disiplinli çalışmalarınız sonucunda paraya kavu­şacak, birikimlerinizle hayatınızı garanti altına alacaksınız. Paraya kavuş­tuğunuzda kendinizi huzurlu ve rahat hissedersiniz. Çok büyük servete de sahip olsanız yine çalışmaktan vazgeçmezsiniz. Çünkü çalışma ve iş sizin hayat tarzınızdır. Paranın değerini iyi bilir, kolay harcamazsınız. Siz parayı harcamak için değil biriktirmek için istersiniz. Hatta işi cimriliğe kadar götürebilirsiniz. Paranın değerini bildiğiniz gibi nasıl kazanacağınızı da iyi bilirsiniz. Kazandığınız parayı akılcı yatırımlara çevirerek gelecek için biri­kim yaparsınız. Ne işle meşgul olursanız olun zamanla paraya ve rahata kavuşmayı amaçlar, mal-mülk sahibi olursunuz.

Yaşamda paranın büyük değerinin olduğuna inandığınız için varlıklı, zengin kişilerin üstün insan ol­duklarına inanır, paranın varlığını bir güç olarak görürsünüz. Hiçbir zaman darda kalmaz, önceden önleminizi alırsınız. Parayı ancak yatırım ve ihti­yaçlarınız için harcarsınız. Çok az şeyle yetinir, savurganca harcamalardan hoşlanmazsınız. Ancak çok zenginseniz herkesin hayran olacağı bir eve sa­hip olabilirsiniz. Evinize değeri biçilmez eşyalar, antikalar ve biblolar ala­bilirsiniz. Sonuçta sizin için onlar da bir yatırımdır, harcama değil. Darda kalmış dostlarınıza yardım edebilirsiniz ama bunun da bir sınırı vardır. Sa­hip olduğunuz her şeyi iyi korur, kullanmadığınız şeyleri atmaya kıyamaz, bir gün işe yarayacağını düşünerek saklarsınız. Tam bir biriktiricisiniz. Ha­yatta paradan ve maddiyattan başka zevklerin de olabileceğini unutmama­lısınız. Paranın alamayacağı ne kadar çok değer vardır.

OĞLAK BURCU' NUN AİLE HAYATI

Siz Oğlak’lar ailenize düşkün insanlarsınız. Zaman ve koşullar değişse de siz ailenizden kopmaz, uzaklaşmazsınız. Çocukluğunuzda ve eğitim çağlarınızda ailenizle kalırsınız. Evlenerek ailenizle yaşamayı devam ettir­mekte isteyebilirsiniz. Bu mümkün değilse yine de çok uzağa gitmez ve hep yakınlarda olursunuz. Anne ve babanızı çok sever, onlara karşı sorum­luluklarınızı yerine getirir, yaşlanınca da her ihtiyaçlarıyla ilgilenirsiniz. Sevginizi pek belli etmez derinden yaşarsınız. Evde tek egemen güç olma­yı istediğiniz için aile üyeleriyle çok iyi anlaşacağınız söylenemez. Kura­cağınız yuvanın güven içinde olmasını istersiniz. Yaşadığınız evde belirli kuralların olması gerekmektedir. Eşinizin sizin koyduğunuz kurallara uy­masını ister, bu konuda ödün vermezsiniz. Evinizin güzel, düzenli ve rahat, her şeyinizin yerinin belli olmasını istersiniz. Her şey son derece iyi ko­runmalı, hiçbir şey hoyratça kullanılmamalıdır. Evinizde bulunan herkese iyi bakar, gereksinimlerini de karşılarsınız. Çocukların eğitimine çok önem verirsiniz. Bu nedenle aşırı kuralcı ve baskıcı bir anne veya baba olabilirsi­niz.

OĞLAK BURCU VE SAĞLIK

Burcunuz dişleri, kemikleri, dizleri ve bağ dokusunu temsil ettiği için ortopedik sorunlarınız ve dişlerinizle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Romatizma ağrılarından da şikâyet edebilirsiniz. Metabolizmanız küçükken dirençsiz­dir, çabuk hastalanırsınız. Ergenlik çağını atlattıktan sonra direnç kazanırsı­nız. Genç yaşlarınızda olgun görünür, yaşınız ilerledikçe gençleşirsiniz. Ölçülü ve disiplinli olduğunuz için fazla yemez, kilonuzu kontrol altında tutarsınız. Çalışkan olduğunuz için hantallaşmaz daima dinç kalırsınız. Ko­lay yorulmadığınız için uzun süre çalışabilirsiniz. Hastalanacağınızı anladı­ğınız zaman önleminizi alır ama ilaç kullanmak istemezsiniz. Hastalandığı­nızda doktorun önerilerini dinler, tedaviyi aynen uygular ve ilaçlarınızı dü­zenli alırsınız.

Acılara yakınmadan dayanır, etrafınızda bulunanları üzmez­siniz.Kemiklerinizin ihtiyacı olan kalsiyum, fosfor ve D vitaminini almanız gerekiyor. Güneş sizin için çok yararlıdır. Beslenmenize dikkat etmeli ve güneş ışınlarından yararlanmalısınız. Vücudunuzun en hassas yeri iskelet sisteminiz ve dişlerinizdir. Kalsiyum ve fosfat eksikliği kemik ve diş so­runlarına neden olabilir. Uygunsuz ortamlarda ve koşullarda kalmak roma­tizma sorunlarını açığa çıkarabilir. Sağlığınızı korumak için hafif sportif fa­aliyetler ve yürüyüşlerle vücudunuzu canlı tutmalı ve kaslarınızı güçlendir­melisiniz. Eklemlerinizi zorlamamalı, dişlerinize de iyi bakmalısınız

OĞLAK BURCU VE ARKADAŞLIK

Önlemci olduğunuz için arkadaş konusunda seçici davranır, herkesle ilişki kurmazsınız. İlk görüşte karşı tarafa soğuk ve çekingen görünebilir­siniz. Başlangıçta ilişkilerinizde sessiz ve soğuk davransanız da zamanla sıcak ve sevgi dolu ilişkiler kurabilirsiniz. İlişkilerinize kuşkulu yaklaşır ve iyice incelersiniz. Arkadaşlarınızın sayısı gayet azdır. İçinizi döke­bileceğiniz bir dost buldunuz mu bu sizin için yeterlidir. İlişkileriniz sınır­lıdır, asıl ilgi alanınız işinizdir. Dostlarınızın toplumda yeri olan, üstün ve varlıklı kişiler olmasını istersiniz. Sizce en büyük başarı para sahibi olmak, en büyük hata da parasızlıktır. Parasız ve başarısız dostlarınızda olabilir, on­lar da sizin iyi hissetmenize yardımcı olurlar. Yüzeysel, sıradan ilişkiler kurmaz, kalıcı dostluklar istersiniz. Sizler son derece güvenilir ve bağlı bir arkadaş olduğunuz için karşı taraftan da aynı güveni bekler, bulamayınca ilişkinizi bitirirsiniz. Aşağılanmayı göze alamaz, önce siz harekete geçer reddetme şansınız kimseye vermezsiniz. Birçok kişi için mutlu ve mem­nun edici arkadaş olamazsınız.

https://www.neburcu.com/wp-content/uploads/2020/12/planets_footer-2.png

Takip Et