Kova Burcu Genel Özellikleri

OCAK 20-ŞUB 18
https://www.neburcu.com/wp-content/uploads/2019/12/kova-burcu-ozellikleri.png
KOVA BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

KOVA; DEVRİMCİ RUHLU, ÖZGÜRLÜĞÜNE DÜŞKÜN, İDEALİST VE ARAYIŞ İÇİNDE OLAN İNSANLARIN BURCUDUR

Kova burcunun olumlu özellikleri: Zeki, mantıklı, kendine yetebilen, bil­gili, araştırmacı, toleranslı, entelektüel, sanatçı ve özgür ruhlu, insancıl, feda­kâr

Kova burcunun olumsuz özellikleri: Sinirli, huysuz, detaylardan sıkılan, görüşlerinde sabit, tuhaf, radikal, iftiracı, kendini düşünen, soğuk, ne yapaca­ğı belli olmayan

Kova burcu zeki, akıllı, çekici, bilgili ve özgür ruhlu insanların burcu­dur. Kova insanıysanız entelektüel, iletişim kurmakta becerikli, ütopik düşünceleri olan, bilgiye ve öğrenmeye önem veren birisiniz. Burcunuz­dan bilginler, dahiler, adını dünyaya duyuran yenilik yanlısı kişiler çıkar. Sizin için bilgi her şeyden daha değerlidir. Siz bilgiyi sadece kendiniz için değil bütün insanların yararına kullanmayı ve edinmeyi istersiniz. Irk, cinsiyet ve sosyal durum ayırmaksızın sevginiz ve istekleriniz bütün insanlık içindir. Toplumda aranan, dostluğuna değer verilen kişi olmanı­za rağmen, bazen kendinizi ilişkilerden soyutlar ve yalnız kalmaya ihti­yaç duyarsınız. Yenilik ve değişikliklerden yana ve bilimsel arayışlar içinde olan birisiniz. Kişisel özgürlüğünüze düşkün olur ve bu konuda taviz vermezsiniz. Hiç kimseye bağlanmaz, emir almaktan ve kısıtlan­maktan hoşlanmaz, başkalarının peşinden gitmezsiniz. Kişiliğiniz son derece gelişmiştir. Kendinize özgü düşünce ve tavırlarınız vardır. Ura­nüs’ün verdiği akıl ve ikinci yıldızınız Satürn’ün verdiği irade gücüyle aşamayacağınız engel ve başaramayacağınız iş yoktur. Hayal gücünüz güçlüdür ama düşünceleriniz akılcıdır. Cahil ve basit insanlara dayana­maz ve bir arada olmaktan sıkılırsınız. Dostlarınızı bilgili ve üstün kişiler arasından seçer, boşa zaman harcamazsınız. Her şeye karşı ilgi duyar, olayların gerçek nedenini araştırır, inceler ve öğrenirsiniz. Edindiğiniz bilgileri unutmaz, bir gün işe yarar diye kafanızda saklarsınız. Karşılaştı­ğınız olaylar hafızanızın yenilenmesine yardım eder ve geçmişte edindi­ğiniz bilgiler açığa çıkar. Başkalarına sıkıcı gelen bilgilerle de ilgilenirsi­niz. Size göre her türlü bilginin bir yeri vardır. Kültürlü insanlar çoğun­lukla Kova burcundan çıkarlar. Bazıları sizi anlaşılmaz bulabilir. İdeal sevgiyi aradığınız için aşk konusunda arayış içinde olur ve daldan dala konarsınız. Rutin işlerden sıkılabilirsiniz. Çünkü siz her an yeni şeyler öğrenmeye çalışır ve deneyim edinirsiniz. İnsanlık yararına araştırmalar yapabilir ve yeni şeyler keşfedebilirsiniz. Yenilik peşinde koşmanıza rağmen tutucu düşüncelere de sahip olabilirsiniz. Doğru bildiğiniz şey­lerden şaşmaz, ev ve aileyle ilgili alışkanlıklarınızdan vazgeçmezsiniz. Yaşamınız değişikliklere ve yeniliklere açıktır ama siz yine de programlı ve düzenli birisiniz. Düzeninizin bozulması hoşunuza gitmez. Vücudu­nuzun dikkat çeken yeri bilekler ve baldırlarınızdır. Ayrıca çekici ve düz­gün yüz hatlarına sahip olabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNEŞ

Güneş’iniz 0-10 derece arasında olan Kova ise Uranüs etkisinde yeni­lik yanlısı, özgürlüğüne düşkün ve evrensel değerlere inanan birisiniz. Bil­ge görünüşlü, araştırmacı, hareketli yapıya ve işlek zekaya sahipsiniz. Gö­rüşlerinizi kolay değiştirmez ve tutucu davranırsınız. Ütopik düşünceleri­niz vardır. Doğayı ve insanları anlamaya çalışan, vicdan duygusu gelişmiş birisiniz.

Güneş’iniz 10-20 derece arasında olan Kova ise Merkür etkisinde en­telektüel konulara meraklı, iletişim kurmakta başarılı, konuşma ve yazma kabiliyeti gelişmiş, zeki ve anlayışlı birisiniz. Geleneksel değerleri yıkma­ya çalışır, değişiklik ve yenilik peşinde koşarsınız. Fiziksel ve zihinsel ola­rak sürekli hareket halindesiniz. Rutin işler sizi sıkar.

Güneş’iniz 20-30 derece arasında olan Kova ise Venüs etkisinde, ev­rensel değerlere ve sevgiye inanan, insancıl ve sosyal amaçlar için çalışan birisiniz. Sorumluluklarınızı bilir, dostluklara önem verir, arkadaş seçimi­ni iyi yapar, davranışlarınızda resmi ve biraz sert olursunuz.

KOVA BURCU VE PARA

Sizler idealleri olan, bilgiye ve düşüncelere paradan çok daha fazla önem veren insanlarsınız. Paraya genellikle ikinci planda yer verdiğiniz izlenimini bırakmak istersiniz. Yalnız etrafınızdaki insanlara paraları oldu­ğu için ilgi duyuluyorsa kıskanır ve siz de para sahibi olmaya çalışırsınız. Siz parayı herkes gibi kazanabilir ve akılcı yatırımlar yapabilirsiniz. Önemli olan düşünce ve aklın varlığıdır diye düşünür, aklınızla her şeyi halledeceğinize inanırsınız. Parayı güvende olmak için istersiniz, harca­mak için değil. Genel olarak tutumlu davranır ve gereksiz harcamalardan kaçınırsınız. Yaşınız ilerledikçe paranın değerini daha iyi anlar ve birikti­rirsiniz. Zamanla hırsınız ve aklınız sayesinde çok para sahibi de olabilir­siniz. Paranın tek başına mutluluk vermeyeceğini de bilmelisiniz. Siz pa­rayı bilgi edinmek için kitaplara ve gezip yeni yerler görmek için seyahat­lere harcarsınız. Genç ve sağlıklıyken paranın nimetlerinden yararlanmalı, zevkiniz ve eğlence içinde para harcamalısınız. Sevdiğiniz insanlara ve ih­tiyacı olanlara para yardımında bulunursunuz ama cömert olduğunuz da söylenemez.

KOVA BURCU VE AİLE

Siz Kova’lar evinize ve ailenize düşkün insanlarsınız. Özgürlüğünüze verdiğiniz önem ailenizi sevmeyeceğiniz anlamına gelmez. Anne ve baba­nıza düşkün de olabilirsiniz. Sizi küçükken eğiten ve büyüten kişileri asla unutmazsınız. Yaşınız ilerledikçe anne ve babanızın değerini daha iyi anlar, onlar için özveride bulunursunuz. Ailenizin özgürlüğünüzü kısıtlamasına dayanamaz, sert tepkiler gösterirsiniz. Evlendikten sonra da özgür olmak isteyecek ve kısıtlanmaktan hoşlanmayacaksınız. Çocuklarınızın eğitimine çok önem verecek, sorumluluklarını bilen bir anne ve baba olacaksınız. Si­zin için eviniz de önemlidir. Yaşadığınız ortamda her şeyin yerli yerinde olmasını ister, bu konuda etrafınızda bulunanlara baskı yaparsınız. Yenilik­ler peşinde koşmanız bir yere bağlanmanıza engel olabilir. Hep aynı yerde yaşamak sizi sıkabilir. Sizin eviniz özgürce yaşayacağınız, arkadaşlarınızın özgürce gelip gideceği rahat bir yer olmalıdır. Ayrıca sizi ilgilendiren her türlü elektronik cihaz da bu evde bulunmalıdır. Evinizi sevmeniz zamanı­nızı evinizde geçireceğiniz anlamına gelmez. Siz sık sık gezilere gider, de­ğişik ortamlarda bulunursunuz. Evinize döndüğünüzde mutlu olur, en ra­hat yerin eviniz olduğunu düşünürsünüz. Yaşamın yorgunluklarından evi­nizde kurtulur, yine evinizde huzur bulursunuz.

KOVA BURCU VE SAĞLIK

Burcunuzdan doğanların el ve ayak bilekleri, baldırları ve topuk kısım­ları hassastır. Kemik ve diş sorunları yaşayabilirsiniz. Aslan burcunun kar­şıt konumu dolaşım sisteminizde de sorunların olabileceğinin göstergesi. Kalp ve damar sistemine zarar verecek yiyecek ve alışkanlıklardan uzak durmanız sizin için yararlı olacaktır. Kova burcu insanlarında sinir hastalık­larına ve spazmlara çok rastlanmaktadır. Ayrıca epilepsi, damar tıkanıklığı, varis, zona ve apandisit patlaması da çok görülen sorunlardandır.

Sizler mantıklı insanlarsınız. Sağlığınız için gereken ne ise yapar, hastalandığınız­da doktorunuzun önerilerini dinler, sorununuz hakkında bilgi edinirsiniz. Bilgi ve deneyimlerinizden yararlanarak vücudunuzu hastalıklardan iyi korur, kendinize iyi bakarsınız. Sağlığınızı korumak sportif aktivitelerle kasve damar sistemlerinizi çalıştırmalı, beslenmenize dikkat etmelisiniz. Açık hava sporlarından yararlanmalı, yürüyüşlerle bedensel canlılığınızı koruma­lısınız. Yeterli ve dengeli beslenme uygulamalı, yemekleri vaktinde yeme­lisiniz.

KOVA BURCU VE ARKADAŞLIK

Duygusal açıdan doyum sağlayan, bilgili, arkadaşları için verici ve ara­nılan birisiniz. Kıskanç ve bencil davranmaz, evrensel amaçlar içinde ha­reket edersiniz. İdealist düşünceleriniz vardır. Bilgilerinizi arkadaşlarınız­la paylaşır, onlara ışık tutmaya çalışırsınız. İletişim kurmakta başarılı oldu­ğunuz için çok sayıda arkadaşınız olacaktır. Değişik arkadaşlarla çeşitli en­telektüel deneyimler edinmek ister, bilginizi artıracak ortamlarda bulun­mayı arzu edersiniz. Çocuk yaşlardan itibaren kalıcı dostluklar kurmaya çalışırsınız. Arkadaşınız çok olabilir ama içlerinden çok azı dostunuz olur. İlişkilerinizde özgürlüğünüzden ödün vermez, ısrarcı tavırlar karşısında ge­ri çekilirsiniz. Arkadaşlarınızı en üst seviyeden ve bilgili kişiler arasından seçmeye çalışır, toplumla uyuşmayan davranış ve düşünceler içinde olur­sunuz. Zihinsel ve duygusal canlılığınızı korumak için sosyal çevreye ihti­yaç duyar, dostluğa önem verirsiniz. Arkadaş ve dostlarınız için verici dav­ranır, tek kişiye bağlı kalmaktan da hoşlanmazsınız. Bütün zamanınızı bir kişiye vermenizi kimse sizden beklememelidir. Bilerek ve isteyerek kötü­lük yapabilecek biri değilsiniz.

https://www.neburcu.com/wp-content/uploads/2020/12/planets_footer-2.png

Takip Et