Yükselen BurçlarİKİZLER BURCU YÜKSELENİ

29 Aralık 2019by admin0
https://www.neburcu.com/wp-content/uploads/2019/12/ikizler-burcu-kadini.jpg

Yükselen İkizler Burcu’nun Tipi

Yükselen İkizler burcu olan kişiler uzun boylu, ince düzgün vücutlu, uzun ve kaslı kollara sahiptirler. Genellikle parmakları ince, uzundur ve marifet­li elleri vardır. En çok ilgi çeken yerleri elleri, kolları ve omuzlarıdır. Buğ­day tenli, fiziksel olarak çevik insanlardır. Güzel tenleri vardır. Gözleri açık kahve, ela, manalı bakışlı ve çukurcadır. Saçları kumral veya koyu renkli­dir. Dudakları ince düzgün, burunları sivri, uzun ve etsizdir. Çeneleri kö­şeli, boyunları güzel ve uzundur. Ses tonları etkileyici ve pürüzsüzdür. Yaşlandıkları zaman bile genç görünürler.

Yükselen İkizler Burcu’nun Kişiliği

Yükselen İkizler burcu olan insanların, neşeli ve mutlu görünüm içinde, konuşmaktan, şaka yapmaktan hoşlanan, hareketli, değişken kişilikleri vardır. Keskin, pratik zeka sahibi, sezgileri gelişmiş, cana yakın ve sempa­tik insanlardır. Fiziksel ve zihinsel olarak hep hareket halindedirler. Ko­nuşma ve yazma yetenekleri gelişmiştir. Meraklı, araştırmaktan, okumak­tan, edebiyattan, bilimden hoşlanan kişilerdir. Etraflarında olup biten her şeyden haberleri vardır. Aynı anda birkaç işi bir arada yapabilir, iki aşkı ay­nı anda yaşayabilirler. Çift kısmetli, havai tiplerdir. Gönül eğlendirmek için farklı ilişkiler içine girerler. Özgürlüklerine son derece düşkündürler. Çabuk heyecanlanır, kolayca canları sıkılır, her şeyden çabucak bıkar ve de­ğişiklik peşinde koşarlar. Mantık evliliği değil aşk evliliği yapmayı ister­ler. Sinir sistemleri duyarlıdır. Yaratıcı düşünce gücüne sahiptiler. Akıl ve zekaları sayesinde sorunların üstesinden geleceklerine inançları tamdır. Zorda kaldıklarında yalan söyleyebilirler. Gelecek için birikim yapmayı se­verler. Evlerinde rahatlığı sağlamak için savurganca davranabilirler. Başa­rılı olmak için desteklenmeye ihtiyaçları vardır.

Yükselen İkizler Burcu’nun Hayat Akışı

Yükselen İkizler burcu olan kişiler keskin zekaları sayesinde her işin üste­sinden gelirler. Okumaktan zevk alır, basın-yayın, halkla ilişkiler konusun­da başarılı olurlar. Radyo-televizyon yapımcılığı, gazetecilik, yazarlık ve iletişimle ilgili işlerde başarılı olma şansları fazladır. Dengelenmiş irade­leri ve ulaşmayı arzu ettikleri amaçları vardır. Bilgiye, beceriye önem ve­rir, kafalarına koydukları işi gerçekleştirirler. Yeni buluşlar yapacakları la­boratuar çalışmaları çok ilgilerini çeker. Aynı anda birkaç işle uğraşabilen yetenekli kişilerdir. Gelecekleri ve yaşlılık yılları için birikim yapmayı se­ver, yaşlandıkça mal-mülk sahibi olurlar.

Çevreleriyle devamlı iletişim ha­lindedirler. Gözlemleme yetenekleri sayesinde çevrelerinde olup biten her şeyden haberleri vardır. İyimserdirler, etraflarına iyilik etmeye çalışır, kar­şılığında kötülük görürler. Erkek kardeşleriyle iyi anlaşır, onlarla olan iliş­kilerinden kazanç elde ederler. Yabancı dillere karşı yetenekleri vardır. Çok güzel konuşabilir ve yazabilirler. Düşüncelerini herkesle paylaşmayı ister­ler. Yaptıkları konuşma ve eleştiriler yüzünden başları sık sık derde girer. Evlerinden yürütecekleri bir işten gelir elde edebilirler. Evlerinin her tür­lü rahatlığı için elerinden geleni yapar, bu konuda savurganca davranırlar. Küçük veya orta büyüklükteki bir aileden geliyor olabilirler.

Aileleri sanat konularına yakın kişilerdir. Çocuk konusunda şanslı sayılmazlar, sayıları az olabilir. Yaratıcı kişilikleri sayesinde karşılarına çıkan sorunlara pratik çö­zümler bulmakta üstlerine yoktur. Sanat dallarına ilgi duyar, yolculuk yap­maktan hoşlanırlar. Çıkacakları yolculukları planlamaz, ani karar verirler. Aşkı ciddiye almaz, maceradan maceraya koşarlar. Hayatlarında birden çok aşk ilişkisi veya evlilik söz konusu olabilir. Mantık değil aşk evliliği yapmayı ister, aynı görüş ve düşünceleri paylaşacakları kişilerle mutlu olurlar. Eşleri farklı kültürlerden birisi olabilir. Sağlık sorunları genellikle akciğerleriyle ve sinir sistemleriyle ilgilidir. Fiziksel ve zihinsel olarak ha­reketli oluşları genç kalmalarına yardım eder. Giyimlerine özen gösterir, dengeli ve zarif kişilerle bir arada olmaktan hoşlanırlar. Eşi, dostu, pek çok arkadaşı olan kişilerdir. Dini görüşlere saygı gösterir fakat hurafeleşmiş düşüncelere de karşı çıkarlar. Başarılı olabilmeleri için desteklenmeye ihtiyaçları vardır. Ayrıca düşüncelerini dağıtmadan bir konu üzerinde odak­lamaları ve kararlı davranmaları gerekiyor. Mutlu olmaları için önce sadık olmayı öğrenmelidirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Takip Et