Başak Burcu Genel Özellikleri

AĞU 23-EYL 22
https://www.neburcu.com/wp-content/uploads/2019/12/basak-burcu.jpg
BAŞAK BURCU ÖZELLİKLERİ

BAŞAK; DÜZENLİ, ELEŞTİRİCİ, DUYGUSAL, AYRINTILARLA UĞRAŞAN, TİTİZ VE ÇALIŞKAN İNSANLARIN BURCUDUR

Başak burcunun olumlu özellikleri: Çalışkan, dürüst, düzenli, sorumluluk sahibi, titiz, temiz, dakik, güvenilir, mükemmeli arayan

Başak burcunun olumsuz özellikleri: Eleştirici, kuruntucu, abartıcı, me­lankolik, benmerkezci, maddi değerlere önem veren, ayrıntılarla uğraşan
Girdiği gruplar: Toprak, negatif, pasif, değişken
Burcun simgesi: Elinde buğday başağı bulunan kadın
Burcun yıldızı: Zeka hareket yıldızı Merkür
Burcun eski adları: Thoth, Virgü, Sünbüle
Burcun yıldızının eski adları: Herakles, Gemini, Utarit
Burcun sayısı: 5
Burcun taşları: Mavi safir, zebercet, mavi necef, mavi kristal
Burcun renkleri: Turkuaz, sarı, limoni, orta koyulukta maviler
Burcun kokusu: Limon, leylak, turunç, melisa Burcun madeni: Cıva Burcun tuzu: Potasyum sülfat
Burcun etkisindeki çiçekler: Açelya, akşamsefası, peygamber çiçeği, sarı menekşe, mimoza
Burcun etkisindeki bitkiler: Keten, kenevir, mazı
Burcun etkisindeki ağaçlar: Akasya, kavak
Burcun etkisindeki hayvanlar: Tavşan, geyik, koyun
Burcun etkisindeki topraklar: Anadolu, Mora yarımadası, Mezopotamya; özellikle Fırat ve Dicle’nin sınırımızın ötesinde Basra’ya kadar olan kısmı
Burcun etkisindeki ülkeler: İsviçre, Yunanistan, Brezilya, Hint adaları
Burcun etkisindeki organlar: Kalın ve ince bağırsaklar, diyafram, karın bölgesi, alt sinir ağı, safra kesesi, pankreas

BAŞAK BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Siz Başak’lar titiz, temiz ve ayrıntılara önem veren insanlarsınız. Ayrıntılarla uğraşmanız asıl konunun odak noktasını görmenizi zorlaştırabilir. Yıldızınız Merkür size kuvvetli mantık, analizci bir kafa ve dikkat verir. Çok açık fikirli olduğunuz söylenemez. Sizde kararsızlık şüphe olarak or­taya çıkar. Sık sık kendinize olan güveninizi yitirir, kuruntu içinde bocalar­sınız. Ciddi, şüpheci ve melankolik bir yapınız vardır. Kuruntu ve kuşkula­rınızın sizi engellemesine izin vermemelisiniz. Eleştirici yapınız ve soğuk görünüşünüz sizi itici yapabilir. İlişkilerinizde samimi olmayı sevmez, her şeyin en iyisini aradığınız için herkesi eleştirir ve kolay hoşnut olmazsınız. Bu durum karşı cins ilişkilerinde de ön plana çıkarak evlenmenizi zorlaş­tırabilir. İlişkilerinizde daha esnek olmanız hayatınızı kolaylaştıracak ve si­zi başarıya götürecektir. Sevip bağlandığınızda koruyucu olur ve ilişkinizi derinleştirirsiniz. Sorumluluk duygusu gelişmiş, akılcı ve çalışkan kişiler­siniz. İş konusunda yapılan yanlışları affetmezsiniz. Maddi değerlere önem verir, somut ve elle tutulur şeylerle uğraşır, mistik konularla ilgilenmezsi­niz. Savurganca harcamalardan hoşlanmaz, paranızı biriktirirsiniz. Maddi güvence sizin için çok önemlidir. Zor şartlar altında karamsarlığa kapılabi­lir, çok az şeyle yetinebilir ve güçlüklere dayanabilirsiniz. Her şey için en­dişe duyar ve yoksul olmaktan çok korkarsınız. İnsanları sevip dostluğa önem verdiğiniz için kırılsanız da bir süre sonra unutursunuz. Siz hiçbir za­man bir Yengeç gibi kin beslemez, bir Aslan gibi de öfkenizden kükremezsiniz. Sahip olduğunuz her şeyin değerini iyi bilirsiniz. Geleneksel değer­lere önem verir, eskiyi unutmazsınız. Ailenize ve dostlarınıza bağlı birisi­niz. Dostluğa değer verir ve onlarla bir arada olmaktan zevk alırsınız. Bu arada biraz da meraklısınız. Neden, niçin, nasılı araştırır ve öğrenirsiniz. Sağlık ve temizlik kavramları zihninizi fazlasıyla meşgul eder. Fazla çalış­ma, endişe ve kuruntu, sinirsel gerilim başta sindirim sistemi olmak üzere sağlığınızı olumsuz etkileyebilir, cilt sorunlarına neden olabilir. Mesleği­nizde güvenilir adımlarla yavaş ilerler, böylelikle daha sağlam ve iyi bir yere geleceğinize inanırsınız. Çabuk öğrenir ve öğrendiklerinizi de kolay unutmazsınız.Güneş’iniz 0-10 derece arasında olan Başak ise Merkür etkisinde, sağ­lık, beslenme ve temizlik konularına önem veren, fırsatları iyi değerlendir­mesini bilen birisiniz. Konuşma yeteneği gelişmiş, güçlü belleği olan bi­risiniz. İletişim kurmakta başarılı olur, çabuk harekete geçersiniz. Duygu­sal konularda çekimser davranır ve araştırma gerektiren çalışmalarda başa­rılı olursunuz.Güneş’iniz 10-20 derece arasında olan Başak ise Satürn etkisinde, gü­ven içinde olmak isteyen ve maddi değerlere önem veren birisiniz. Sahip olduğunuz şeylerin değerini iyi bilir ve geleceğiniz için birikim yaparsınız. İşinizdeki güven sizin için önemlidir. İnce detay gerektiren ve sabır iste­yen çalışmalarda başarılı olur, teoriye değil uygulamaya önem verirsiniz.Güneş’iniz 20-30 derece arasında olan Başak ise Venüs etkisinde, sev­giye ve dostluğa önem veren, zevkine ve rahatına düşkün biri olursunuz. Maddi ve ruhsal yönden güven içinde olmak için çalışırsınız. Giyiminize ve dış görünüşünüze önem verir, her şeyin en iyisini istersiniz. Sanatsal fa­aliyetlere ilgi duyar, iyi bir modacı veya desinatör olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU VE PARA

Paranın ve maddi güvenin hayatınızda önemli bir yeri vardır. Yalnız Oğ­lak ve Akrep burcunda görülen para hırsı sizde yoktur. Siz parayı Boğa ve Aslan burcu gibi lüks ve gösteriş için değil, güven duymak için istersiniz. Para konusunda dikkatli davranır ve harcama yaparken hesabınızı iyi bilir­siniz. Disiplinli çalışmalarınız sonucunda paraya kavuşacak ve birikimle­rinizle hayatınızı garanti altına alacaksınız. Çok büyük servete de sahip ol­sanız yine de çalışıp para biriktirmekten vazgeçmezsiniz. Siz parayı harca­mak için değil, biriktirmek için istersiniz. Hatta işi cimriliğe kadar götüre­bilirsiniz. Kazandığınız parayı akılcı yatırımlara çevirerek geleceğinizi ga­ranti altına alırsınız. Hiçbir zaman darda kalmaz ve önceden önleminizi alırsınız. Parayı ancak yatırım ve ihtiyaçlarınız için harcarsınız. Çok az şey­le yetinir ve savurganca harcamalardan hoşlanmazsınız. Sahip olduğunuz her şeyi iyi korur, kullanmadığınız şeyleri atmaya kıyamaz, bir gün işe ya­rayacağını düşünerek saklarsınız. Gereksiz şeylere para vermez, alışveriş yaparken planlı hareket eder, iyi araştırır ve her şeyin hesaplısını almaya çalışırsınız.

BAŞAK BURCU İÇİN UYGUN MESLEKLER

Yıldızınız Merkür size üstün bir zeka ve analizci kafa yapısı vermiştir. Sizler çalışkan, tutumlu, akılcı, gerçekçi ve ayrıntılara önem veren insanlar­sınız. Yaratıcı düşünceleriniz vardır fakat hayallerle ilginiz yoktur. Elle tutu­lur değerlere inandığınız için paraya ve maddi değerlere önem verirsiniz. Pek çok konuda başarıya ulaşabilecek yetenekleriniz vardır. Seçeceğiniz meslek ne olursa olsun, parayı ön planda tutacağınız bir gerçek. Siz parayı dikkat ve inceleme gerektiren araştırmalardan, basın-yayınla ilgili işlerden, insanlığa hizmet edebileceğiniz tıp dallarından kazanabilirsiniz. Matematik­sel zeka gerektiren işler de tam size göredir. Merkür’ün etkisiyle iyi bir ya­zar ya da öğretmen olabilirsiniz. Şansınızı sahne ve perdede deneyebilirsi­niz. Hangi işe el atarsanız atın azminiz, çalışkanlığınız ve dikkatinizle başa­rıya ulaşır ve varlık sahibi olursunuz. Kuşkucu tavırlarınız, güvensizliğiniz ve ayrıntılar üzerinde fazla durmanız başarısızlık nedeni olabilir.

BAŞAK BURCU VE AİLE

Aileniz sizin için önemlidir. Yalnız duygularınızı bir Yengeç veya Aslan gibi belli etmez ve sevginizi göstermezsiniz. Sevginizi göstermezsiniz ama onların duygu ve düşüncelerini iyi anlarsınız. Anne ve babanızı çok se­ver, onlara karşı sorumluluklarınızı yerine getirir, yaşlanınca da her ihtiyaç­larıyla ilgilenirsiniz. Çocukluğunuzda ve gençliğinizde aile sevgisinden yoksun büyümüşseniz içinize kapanabilirsiniz. Ailenizle aranızda sorun varsa onları affeder ama size yapılanı unutmazsınız. Çocukluk anılarınızı unutmaz, sık sık hatırlarsınız. Uzak akrabalarınız da sizin için değerlidir. Yakınlarınızı arayıp sorar, uzun süredir görmediğiniz bir yakınınızı sevinç ve neşeyle karşılarsınız. Amca, hala, dayı, teyze, kuzen ilişkilerini sıcak tutmaya çalışırsınız. Kuracağınız yuvanın güven içinde olmasını istersiniz. Yaşadığınız evde belirli kuralların olması gerekmektedir. Her şeyin yerli yerinde ve temiz olmasını istersiniz. Evinizde bulunan herkese iyi bakar ve gereksinimlerini karşılarsınız. Çocukların eğitimine çok önem verirsiniz. Bu nedenle aşırı kuralcı ve baskıcı bir anne veya baba olabilirsiniz. Başak anneleri çocuklarıyla olan ilişkilerinde yakınlıklarını korumalı ve onlardan kopmamaya özen göstermeliler.

BAŞAK BURCU VE SAĞLIK

Burcunuz sinir sistemini ve bağırsakları yönetir. Sindirim sorunlarına yatkın olduğunuz için dengeli beslenmeniz ve yemekleri vaktinde yemeniz gerekir. Metabolizmanız hassas olduğu için sık sık bağırsak sorunları yaşa­yabilirsiniz. Kuşkucu yaradılışınızın etkisiyle sağlığınız için gereğinden fazla endişe duyar ve etrafınızda bulunanları rahatsız edersiniz. Hastalan­mamak için ne gerekiyorsa yapar ve önleminizi alırsınız. Sağlığınıza verdi­ğiniz önemden dolayı fazlaca titiz ve temiz olabilirsiniz. Yaşadığınız sinir­sel gerilimler sağlık sorunlarını tetikleyici etken oluşturabilir. Ölçülü ve di­siplinli olduğunuz için fazla yemek yemez ve kilonuzu kontrol altında tu­tarsınız. Çalışkan olduğunuz için vücudunuz esnek olur ve daima dinç ka­lırsınız. Hastalandığınızda doktorunuzun önerilerini dinler, tedaviyi aynen uygular ve ilaçlarınızı düzenli alırsınız.

https://www.neburcu.com/wp-content/uploads/2020/12/planets_footer-2.png

Takip Et