Balık Burcu Genel Özellikleri

ŞUB 19-MAR 20
https://www.neburcu.com/wp-content/uploads/2019/12/balik-burcu-genel-ozelikleri.jpg
BALIK BURCU GENEL

Siz Balık’lar inançları güçlü, sevgi dolu, duygusal, anlayışlı, çabuk etki altında kalan, hassas, uyumlu, iyi yürekli, sabırlı ve eli açık insanlarsınız. Hayalci ve karamsar, melankolik bir yapınız vardır. Kendi kendinize acır, sıkıntılı durumlarda kolay depresyona girersiniz. Olaylar karşısında duygu­sal davranır ve gerçekleri görmekte zorlanırsınız. Burçlar kuşağının en yuf­ka yürekli, acıma hissiyle dolu, yardımsever ve duyarlı tipi olup, acı ger­çeklerden kaçar ve hayaller peşinde koşarsınız. Zor durumlarda hayalleri­nize sığınır, orada mutlu olursunuz. Zor şartlar altında ezilir, her şeyi içi­nizde saklar, duygularınızı kontrol etmekte zorlanır ve hemen gözyaşı akı­tırsınız. Kendinize olan güveniniz az, iradeniz zayıftır. Rahatınıza düşkün olur, etrafınızdaki her şeyin güzel olmasını ister, bulunduğunuz ortama ko­layca uyum sağlarsınız. Maddi değerlerden çok duygulara ve sevgiye önem verirsiniz. Savurganca harcamalardan hoşlanmaz, sabırlı çalışmala­rınızla hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Güven içinde olmak sizin için çok önemlidir. Korkak ve ürkek yaradılışınızın etkisiyle hep sığınacak birilerini arar, maddi güvenliğinizi sağlamak için çalışırsınız. İş konusunda ağır dav­ranır, kolay disipline olamaz, başkalarını kullanmayı seversiniz. Siz bilme­yi ve öğrenmeyi ister, her türlü yenilikten zevk alırsınız. Buna karşın bilgi ve deneyim edinmek için fazla cesaretli davranmaz, gereken çabayı da göstermezsiniz. Başkalarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak size daha cazip gelebilir. Herhangi bir konuda tek başınıza deneyim edinmek veya atılımda bulunmak size göre bir iş değildir. Böyle bir durumla karşı­laştığınızda heyecanlanır, olayı gözünüzde büyütür ve huzursuz olursunuz. Yalnız edindiğiniz ve kazandığınız deneyimleri kolay unutmaz, hafızanızda saklarsınız. Sahip olduğunuz her şeyin değerini iyi bilir, sahiplenir ve ko­rursunuz. Geleneksel değerlere önem verir, eskiyi unutmaz, ailenize ve dostlarınıza bağlı kalırsınız. Olaylar ve düşünceler karşısında biraz daha gerçekçi ve güçlü olmanız ilişkilerinizi kolaylaştıracak ve sizi başarıya götürecektir.

GÜNEŞ

Güneş’iniz 0-10 derece arasında olan Balık ise Jüpiter ve Neptün etki­sinde, inanç ve sezgileri güçlü, içe kapanık, duygulara ve sevgiye önem veren, fırsatları değerlendirmesini bilen, uyumlu, yumuşak kalpli birisiniz. Yaratıcı düşünce gücü gerektiren çalışmalarda ve sanatsal faaliyetlerde ba­şarılı olabilirsiniz. Gerçekleri görmekte zorlanır ve hayaller peşinde koşar­sınız.

Güneş’iniz 10-20 derece arasında olan Balık ise Ay etkisinde, kolay et­ki altında kalan, güven arayışı içinde olan, ailesine ve evine düşkün, dost­luğa ve sevgiye önem veren birisiniz. Ruhsal ve maddi güvenliğiniz için evliliği ister, paraya önem verirsiniz. Sahip olduğunuz şeylerin değerini iyi bilir, geleceğiniz için birikim yaparsınız.

Güneş’iniz 20-30 derece arasında olan Balık ise Plüton ve Mars etkisin­de, doğaüstü bilim ve olaylara ilgi duyan, maddi ve ruhsal yönden güven içinde olmak için çalışan, cinselliğe önem veren birisiniz. Kararlı yapınız­la başarılı olur, olaylara daha gerçekçi yaklaşır ve daha güçlü olursunuz.

BALIK BURCU PARA İLİŞKİSİ

Sizin için önemli olan şey sevgi ve duygulardır. Maddi değerlere önem vermeseniz de her şeyin en iyisini ve lüksünü istersiniz. Aşk ve sevgi önemlidir ama parasız da yaşanmayacağını bilirsiniz. Rahat, uyumlu, lüks ve güzel bir yaşamı arzu eder, gerçekleştirmek için de paraya ihtiyaç du­yarsınız. Paranız olmasa da siz hayallerinizde zaten böyle bir dünyada ya­şarsınız. Şansınızın yardımıyla düşleriniz gerçek olabilir. Yıldızınız Jüpiter ve Neptün’ün etkisiyle paraya kavuşacak, birikimlerinizle hayatınızı ga­ranti altına alacaksınız. Çift kısmetli olduğunuz için size kısmetler çifter çifter gelecektir. Şansınızın yardımıyla hiçbir zaman darda kalmaz, iyilik dolu yüreğinizle hak ettiğiniz şeylere kavuşursunuz. Duygusal ve acıma hissiyle dolu olduğunuz için kazandığınız parayı başkaları için harcayabi­lirsiniz. Güzelliklere hayran olduğunuz için güzel olan şeylere sahip ol­mak ister, kendinizi güzelleştirmek için de para harcarsınız. Evinizin güzelve lüks eşyalarla dolu ve rahat olması sizin için önemlidir. Sevdiklerinizin mutluluğu için de paraya ihtiyaç vardır. Parayı kazanabileceğiniz alanı iyi seçmeli, başarılı olabilmeniz için de mesleğinizi sevmelisiniz. Seveceğiniz ve hayal gücünüzden yararlanacağınız bir işten zevk alır, hem de bol para kazanırsınız. İsterseniz zengin de olabilirsiniz.

BALIK BURCU VE SAĞLIK

Balık burcu ayakları ve sinir sistemini yönettiği için, sinir sistemini il­gilendiren hastalıklar ve ayaklarınızla ilgili sorunlarınız olabilir. Birazcık sı­kan bir ayakkabı sizi rahatsız eder. Ayaklarınızı üşütmeniz çeşitli sağlık so­runlarına neden olabilir. Sinir sisteminiz hassas olduğu için uyuşturucu maddelerden çabuk etkilenirsiniz. İlaç kullanırken dikkatli olmalısınız. Ba­ğımlılık yapan şeylerden uzak durmanız gerekiyor. Uyuşturucu ve alkolün esiri olabilirsiniz. Zevk düşkünlüğü sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Yerken, içerken ölçülü davranmalı, kilonuzu kontrol altında tutmalısınız. Üşengeç ve rahat yapınız vücudunuzun hantallaşmasına yol açabilir.

Ça­buk etki altında kaldığınız için duygusal yönden ani iniş ve çıkışlar yaşar, çabuk depresyona girersiniz. Etrafınıza uyum sağlamak pahasına duygusal yönden yıpranır, kendinizi feda edersiniz. Sağlığınız bozulduğunda huzur­suz ve endişeli bir hasta olursunuz. Hastalandığınızda doktorunuza güven­meli, önerilerini dinlemeli, tedaviyi aynen uygulamalısınız. Başkalarının düşüncelerinden etkilenerek tedavinizi yarım bırakmamalısınız. Sağlığınızı korumak için hafif sportif faaliyetler ve yürüyüşlerle vücudunuzu canlı tutmalı, kaslarınızı güçlendirmelisiniz. Sinirlerinizi bozacak ortamlardan uzak durmalı, duygularınızı dengede tutmalısınız. Yeterli ve dengeli beslen­me uygulamalı, yemekleri vaktinde yemelisiniz. Uyku düzeninize dikkat etmeli, sizi ruhsal yönden rahatlatacak uğraşılar edinmelisiniz.

BALIK BURCU VE ARKADAŞLIK

Siz Balık’lar her tip insanla arkadaş olmak ister, karşı taraftan çok şey bekler, bulamayınca da hayal kırıklığı yaşarsınız. Yüzeysel ve sıradan iliş­kilere yanaşmaz, kalıcı dostluklar istersiniz. Arkadaş ve dostlarınızın dü­şünce ve fikirlerine önem verir, onların etkisi altında kalırsınız. İlk bakışta soğuk ve çekingen görünebilirsiniz. Sevgiyi ve arkadaşlığı ayrı değerlendi­remez, ilişkilerinize ya hep ya hiç gözüyle bakarsınız. Tek başınıza davet ve toplantılara gitmekten hoşlanmaz, yanınızda birilerinin olmasını ve gü­veneceğiniz bir dostunuzun bulunmasını istersiniz. Toplumda aranan ve se­vilen biri olabilirsiniz. Ölçülü ilişkiler içinde olduğunuz sürece kişiler si­zi rahat, huzurlu ve iyimser biri olarak tanıyabilirler. Bunun tersi de olabi­lir. Duygularınız gibi arkadaşlıklarınızda ani değişiklikler gösterebilir. Bir gün etrafınızda birilerinin olmasından hoşlanırken, diğer bir gün kabuğu­nuza çekilerek yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. Arkadaş seçimini bazen yanlış yapar, paylaşma düşüncesiyle hareket eder, karşınızdaki kişiyi tanı­madan ona güvenir ve sevgi gösterirsiniz. Sonuç; hayal kırıklığı… Bazen de göstereceğiniz aşırı sevgi ve ilgi karşı tarafı bunaltabilir ve uzaklaşma­sına neden olabilir. Sonuç yine hayal kırıklığı… Nerede hata yaptığınızı an­layamaz ve şaşırırsınız. Sizin arkadaş olarak tanımladığınız kişiler duygu ve düşüncelerinizi paylaşmalı, sizinle birlikte hareket etmeli ve sizin gü­veninizi kazanmalıdırlar.

BALIK BURCU VE AİLE

Siz Balık’lar ailenize ve yuvanıza düşkün insanlarsınız. Aslında yenilik­lere açık ve değişiklikten hoşlanan yapınız olmasına rağmen, ailenizin ya­nından uzaklaşmayı sevmez, onların yanında kendinizi güvende hisseder­siniz. Yuvanızdayken bütün tehlikelerden uzak olduğunuza inanırsınız. Ku­runtu, kuşku ve güvensizlik nedeniyle huzursuz olur, ailenizi de huzursuz edersiniz. Alıngan davranır, küçük olayları büyütür, silah olarak da gözyaşlarınıza sığınırsınız. Anne ve babanızı sever, kendi çocuklarınıza da aşırı ilgi duyarsınız. Bu durum onlarda disiplin eksikliği ve şımarıklık olarak ortaya çıkabilir. Aileniz için özveride bulunabilirsiniz, sorunlarıyla ilgilenebilirsi­niz ama harekete geçmeniz için acımanız gerekmektedir. Acımak başka şey, sorunları halletmek başka şeydir, aradaki farkı anlayamaz, bazen de sı­kılarak uzaklaşırsınız. Sevginizi fazlasıyla belli eder, bazı durumlarda abar­tılı davranarak karşı tarafın sıkılmasına ve kuşku duymasına neden olursu­nuz. Kuracağınız yuvada sevgi ve huzurun hâkim olmasını istiyorsunuz. Evinizde bulunan herkese iyi bakar, gereksinimlerini de karşılarsınız.

https://www.neburcu.com/wp-content/uploads/2020/12/planets_footer-2.png

Takip Et